1. Home
  2. Aktualności

Kategoria: Turystyka

Stałe kursy komunikacji miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

Stałe kursy komunikacji miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

Od początku listopada 2021 roku mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego mają do dyspozycji darmową komunikację miejską. Do tej pory odbywały się jazdy testowe, które miały za zadanie określić odpowiednie trasy oraz ewentualne godziny odjazdów. Aktualnie uwzględniając uwagi…

Read More
Wawel Północy – Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Wawel Północy – Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Lidz­barku War­miń­skim jest głów­nym punk­tem Zabyt­ko­wym dla odwie­dza­ją­cych mia­sto. Budowla zamiesz­ki­wana w okre­sie wła­dzy świecko duchow­nej przez Bisku­pów, pocho­dzi z XIV wieku. Obec­nie nazy­wana Pol­skim Wawe­lem pół­nocy lub Zam­kiem bisku­pów War­miń­skich. Dzi­siej­sze muzeum…

Read More