Wysoka Brama w Lidzbarku Warmińskim – ważne miejsce dla historii miasta

Wysoka Brama w Lidzbarku Warmińskim – ważne miejsce dla historii miasta

Wysoka Brama w Lidzbarku Warmińskim to element miasta, który każdy mieszkaniec i odwiedzający powinien poznać. Zachowana jako jedyna z trzech bram prowadzących do miasta przez lata pełniła wiele funkcji. W jej murach znajdują się również wmurowane kule, które przypominają o wybuchach ognia w 1520 roku. 

W 1392 roku wzniesiono trzy bramy, którymi można było niegdyś wejść lub wjechać do Lidzbarka Warmińskiego: Młyńską, Dobromiejską i Wysoką. Do dzisiejszych czasów zachowały się niestety jedynie fragmenty jednej z nich, nazywaną Wysoką Bramą. 4-piętrowa budowla w stylu gotyckim posiada po swoich bokach dwie półokrągłe baszty, połączone ze sobą głównym korpusem bramowym. Specjaliści twierdzą, że przed budowlą znajdował się kiedyś również barbakan, który usunięto w roku 1868. 

Aktualnie zachowana część bramy jest jednym z najbardziej popularnych miejsc w Lidzbarku Warmińskim. To także zabytek pierwszej klasy, który uznawany jest za najbardziej monumentalną budowlę na Warmii i Mazurach w stylu gotyckim. 

Brama przez lata pełniła różne funkcje m.in. jako podstawowy element umocnień przystosowanych do walk artyleryjskich. Upamiętniając wybuchy ognia w 1520 roku, wmurowano w jej kamienne ściany kule. 

Przebudowa górnej części bramy nastąpiła natomiast w roku 1850, a po przejęciu miejsca przez władze państwowe w 1868 r. pełniła ona funkcję aresztu sądowego. Funkcjonował on w Wysokiej Bramie do końca I Wojny Światowej, a jako pozostałości po okresie jego działalności zaobserwować możemy zamurowane okna i blendy. 

Aktualnie Wysoka Brama pełni funkcję atrakcji turystycznej w Lidzbarku Warmińskim. Organizowane są pod nią również liczne wydarzenia i imprezy. Zabytek obejrzeć można jednak tylko z zewnątrz, ponieważ jego wnętrza nie udostępniono dla odwiedzających.