Nowy skład Zarządu Związku Gmin "EKOWOD": Wójt Lidzbarka Warmińskiego na czele

Nowy skład Zarządu Związku Gmin "EKOWOD": Wójt Lidzbarka Warmińskiego na czele

Związek Gmin „EKOWOD”, do którego należą między innymi Gmina Lidzbark Warmiński, Gmina Górowo Iławeckie, Kolno i Lubomino, przeprowadził wybory swoich władz. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się 17 czerwca 2024 roku, podczas którego zarówno Zarząd jak i Zgromadzenie miały szansę dokonać wyboru nowego Przewodniczącego oraz jego Zastępcy.

Wybór padł jednogłośnie na Pana Fabiana Andrukajtisa – Wójta Gminy Lidzbark Warmiński – który objął stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku „EKOWOD”. Z kolei funkcję Zastępcy Przewodniczącego przejęła Wójt Gminy Lubomino – Pani Joanna Karpińska – Koźlik. Pozostałe miejsca w Zarządzie zajęli Wójt Gminy Górowo Iławeckie Pan Krzysztof Baran oraz Wójt Gminy Kolno Pan Mariusz Wrona.

Oprócz tego, podczas obrad wybrano również Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia. Funkcje te przypadły na przedstawicieli Gminy Lidzbark Warmiński: Panią Agnieszkę Żejmo, Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy oraz Pana Krzysztofa Szrama, Radnego Rady Gminy.

Związek Gmin „EKOWOD” jest organizacją powołaną przez wymienione Gminy w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie. W ramach swojej działalności, Związek utworzył zakład budżetowy odpowiedzialny za administrację gminnych urządzeń wodnych, sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody. Dodatkowo, podlegają mu również sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie ścieków. Kierownikiem Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” jest Pani Katarzyna Kozieł.