Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Lidzbarka Warmińskiego z poparciem dla burmistrza

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Lidzbarka Warmińskiego z poparciem dla burmistrza

24 czerwca miała miejsce ważna sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim, o charakterze absolutoryjnym. W pełni poparcie dla swoich działań otrzymał Jacek Wiśniowski, pełniący funkcję burmistrza miasta. W trakcie sesji podkreślił, że jego działania są skierowane we właściwym kierunku.

Absolutorium jest aktem prawnym, wystawianym przez odpowiednio uprawniony organ, w tym wypadku Radę Miejską. Decyzja o udzieleniu absolutorium jest oparta na analizie prezentowanego sprawozdania rachunkowego. Tym samym potwierdza się prawidłowość działań finansowych burmistrza realizowanych w określonym czasie.

Sesja absolutoryjna należy do jednych z istotniejszych posiedzeń Rady. To właśnie w jej trakcie radni mają okazję wyrazić swoje opinie na temat pracy burmistrza w ciągu ostatniego roku. Oceniają, czy podejmowane przez niego działania służyły dobru miasta i mieszkańców. Przed taką oceną, burmistrz ma obowiązek przedstawić sprawozdanie dotyczące sytuacji ekonomicznej i społecznej miasta, w którym opisuje swoje osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

Poparcie ze strony radnych dla burmistrza było jednogłośne. Oznacza to, że nie mieli oni żadnych zastrzeżeń dotyczących zarządzania finansami miasta, realizowanych inwestycji oraz sprawozdania finansowego z poprzedniego roku. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Dorota Michalak, skierowała gratulacje do burmistrza i złożyła mu życzenia wytrwałości w dalszej pracy na rzecz miasta.