Termy w Lidzbarku Warmińskim na sprzedaż

Termy w Lidzbarku Warmińskim na sprzedaż

Właścicielami Term Warmińskich jest miasto Lidzbark wraz z powiatem lidzbarskim, których udziały wynoszą po połowie. Kompleks wybudowano w 2016 roku, a po 6 latach działalności wystawiono na sprzedaż. Zadziwiająca jest także niska cena, ponieważ jest o ponad połowę niższa, niż zainwestowana w budowę kwota. Cena wywoławcza Term Warmińskich to 48 milionów 100 zł.

Powodem sprzedaży Term Warmińskich, jak można przeczytać w rozporządzeniu, jest rozwiązanie umowy z operatorem, który dzierżawił obiekt od 6 lat. Miasto i powiat nie są w stanie zapewnić dalszego funkcjonowania miejsca, dlatego też zapadła decyzja o sprzedaży. Zdobyte środki zostać mają zainwestowane w budowę uzdrowiska. Właściciele wraz z operatorem zapewniali dotąd, że Warmińskie Termy nie przynoszą strat, chociaż zdecydowanie różnią się od tradycyjnych term. Wydobywana woda z ziemi do akwenów, nie miała bowiem odpowiedniej temperatury, co wiążę się z dodatkowymi kosztami związanymi z jej podgrzaniem.

Inwestycja w 2016 roku kosztowała właścicieli ponad 100 mln złotych. Po uwzględnieniu wartości rynkowej i wycenie zdecydowali się sprzedać termy, za nieco ponad 48 milionów. Udziałowcy pieniędzmi ze sprzedaży Term Warmińskich podzielą się po połowie. Cenę wywoławczą określono poprzez sporządzoną wycenę oraz zużycie środków trwałych. Termy Warmińskie cieszyły się przez lata dużą popularnością wśród odwiedzających, stając się także jedną z atrakcji Lidzbarka Warmińskiego.