Przyznano kolejne dotacje na remont kościołów 

Przyznano kolejne dotacje na remont kościołów 

Decyzją Rady Gminy Lidzbark Warmiński przyznano kolejne dotacje na remont kościołów. Dotyczą one zabytkowych budynków, mieszczących się na terenie gminy wiejskiej. Planowany budżet na ten cel to 40 tys. złotych. Do tej pory wpłynęły do gminy dwa wnioski, które otrzymały pozytywne rozpatrzenie. 

Dotację na remont zabytkowych kościołów na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński otrzymała m.in. Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie. Wnioskowana kwota, potrzebna na remont świątyni to 11150 zł. Zadanie, jakie zostanie sfinansowane to wykonanie I etapu konserwacji neogotyckich witraży, mieszczących się w kościele. Dotyczą one ozdobnych wypełnień okna, przedstawiających Św. Józefa oraz Matki Boskiej z dzieciątkiem. 

Dofinansowanie przyznano również Parafii Rzymoskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Blankach. Otrzymana kwota 5 tys. złotych przeznaczona zostanie na realizację zadania, związanego z pracami konserwatorskimi  polichromii ścian wewnętrznych w kościele. Jest to trzeci i ostatni etap prac, który dotyczy ściany zachodniej. 

Jak podaję Urząd Lidzbarka Warmińskiego, w ramach otrzymanych dotacji, odbyło się spotkanie z uroczystym podpisaniem umowy. Udział w nim wzięli obecni: Wójt Gminy Lidzbark Warmiński – Fabian Andrukajtis, Ksiądz Proboszcz Adam Narbut oraz Ksiądz Proboszcz Roman Cichocki.