Przekazanie dotacji na prace konserwatorskie i budowlane przy zabytkowym Kościele św. Elżbiety w Kraszewie

Przekazanie dotacji na prace konserwatorskie i budowlane przy zabytkowym Kościele św. Elżbiety w Kraszewie

Wydarzenie o znaczeniu kulturowym dla społeczności Lidzbarka Warmińskiego i entuzjastów dziedzictwa historycznego miało miejsce 3 czerwca 2024 roku. W tym dniu, Fabian Andrukajtis, pełniący funkcję Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, podpisał umowę z ks. Januszem Oleszkiewiczem, Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Kraszewie, dotyczącą udzielenia dofinansowania na renowację jednego z najbardziej cenionych zabytków okolicy.

Przyznana dotacja, w kwocie 500 000,00 zł, skierowana zostanie na realizację projektu o nazwie „Remont wieży i wymiana pokrycia dachu hełmu wieży Kościoła pw. Św. Elżbiety w Kraszewie”. Dzięki temu wsparciu finansowemu, będą mogły zostać przeprowadzone prace konserwatorskie, restauracyjne oraz budowlane. To z kolei zaowocuje tym, że ten niezwykły kościół, który jest punktem zainteresowania zarówno dla wyznawców jak i turystów fascynujących się architekturą sakralną, odzyska swoją dawna świetność i zostanie zabezpieczony przed dalszą degradacją.

Projekt renowacji jest współfinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z założeniami programu, pokrywa on 98% kosztów inwestycji, co przekłada się na kwotę 490 000,00 zł. Pozostałe 10 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Lidzbark Warmiński.

Kościół pod wezwaniem Św. Elżbiety w Kraszewie, który znajduje się w rejestrze zabytków, jest istotnym elementem kulturowego oblicza Gminy Lidzbark Warmiński. Dzięki przeprowadzeniu remontu, możliwe będzie nie tylko ochronienie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, ale również przyciągnięcie większej liczby zwiedzających oraz wzmacnianie więzi lokalnej społeczności ze swoim dziedzictwem.