Zakończono inwestycję na brzegu rzeki Łyny 

Zakończono inwestycję na brzegu rzeki Łyny 

W Lidzbarku Warmińskim zakończono zaplanowaną w tym roku kolejną inwestycję. Wykonane prace obejmowały brzeg rzeki Łyny i umocnienia skarpy, które zlokalizowane są w okolicy amfiteatru. Za realizację odpowiadał Zarząd Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a inwestycja kosztowała około  3 mln złotych.  

Wzmocniony brzeg i skarpa rzeki Łyny pozwolić ma przede wszystkim zapobiec dalszemu osuwaniu się jej, która mogła grozić katastrofą budowlaną znajdujących się w pobliżu budynków. Prace łącznie trwały około dwóch lat, w których utworzono opaskę umacniającą skarpę oraz wykonano wzmocnienie z kamieni i odprowadzenia dla wód opadowych. Szacuję się, że do zadania wykorzystano około 2 tys. m2 kamieni, które posłużyły również do poprawy samego koryta rzeki.

Umocnienie około 215 metrów skarpy rzeki Łyny zabezpieczyć ma przed podtopieniami i powstaniu szkód obejmujących środowisko naturalne. Ponadto służy do ubezpieczenia infrastruktury technicznej oraz zdrowia, mienia i życia mieszkańców. Bezpieczniejsza stała się także ścieżka rowerowa – Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, która zlokalizowana jest u podnóża skarpy. 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Jacek Wiśniowski wspomina, że to bardzo ważna inwestycja dla Lidzbarka Warmińskiego. Miejsce, jakim są bulwary, chętnie odwiedzane jest bowiem przez mieszkańców, a teraz, otrzymało nową, lepszą jakość.