Śladami historii Lidzbarka Warmińskiego: Spacery z historykiem Sławomirem Skowronkiem

Śladami historii Lidzbarka Warmińskiego: Spacery z historykiem Sławomirem Skowronkiem

Podczas spaceru z Sławomirem Skowronkiem, znawcą historii Lidzbarka Warmińskiego i pasjonatem epoki napoleońskiej w Polsce i Europie, uczestnicy mieli okazję przemierzyć ścieżki prowadzące do różnych pomników miejskich. Spacer rozpoczął się od Oranżerii, prowadził przez Cmentarz Komunalny, aż po lokalizację, gdzie kiedyś znajdował się pomnik Czarnego Huzara na Deptaku.

Pierwszym punktem tej historycznej wyprawy był lidzbarski Cmentarz Komunalny. Jest on uznawany za jedno z najpiękniejszych miejsc pochówku w Polsce, co zawdzięcza swojemu malowniczemu położeniu na pagórkowatym terenie.

Kiedyś na tym miejscu znajdowały się ogrody biskupa Ignacego Krasickiego. Po tym jak opuścił on Heilsberg, ogrody zaczęły popadać w ruinę. Jednak na początku XX wieku, dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Alfonsa Maria Buhcholza, teren ten został przekształcony w park – cmentarz dla zasłużonych mieszkańców miasta, zwany początkowo Cmentarzem Leśnym.

Sławomir Skowronek podczas spaceru wspomniał o pierwszym pochowanym na tym cmentarzu osobniku, Ferdynandzie Schulzu – wielokrotnym rekordziście świata w sportach lotniczych, szybowniku, instruktorze szybownictwa i weteranie I wojny światowej. Jego pomnik dominuje nad innymi znajdującymi się w centralnej części nekropolii.

Podczas przechadzki między alejami natrafiliśmy na inny interesujący element – stacje Drogi Krzyżowej. Zbliżyliśmy się do Piety, która została wzniesiona w formie kaplicy z białymi figurami. Na niej można zobaczyć oryginalne napisy w języku niemieckim, które są hołdem dla obrońców tych ziem, poległych podczas I Wojny Światowej w latach 1914 – 1918.