Podwyżka świadczenia wychowawczego do 800 zł od nowego roku – co to oznacza dla rodziców?

Podwyżka świadczenia wychowawczego do 800 zł od nowego roku – co to oznacza dla rodziców?

Z dniem 1 stycznia 2024 roku, kwota świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł zostanie automatycznie podniesiona do 800 zł. Nie będzie konieczności składania specjalnych wniosków w tej sprawie.

Już dnia następnego, czyli 2 stycznia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi pierwsze transakcje z zaaplikowaną podwyżką. Kwota 547 milionów złotych zostanie rozdzielona pomiędzy rodziców 684 tysięcy dzieci. Wypłaty będą kontynuowane również 4 i 7 stycznia, kiedy to ZUS przekaże dodatkowe środki w wysokości ponad 1,6 miliarda złotych – informuje profesor Uścińska.

Prezes ZUS dodaje, że po Nowym Roku beneficjenci otrzymają informację na temat zmiany wysokości świadczenia poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku wprowadza zmiany w systemie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i zaznacza, że na wypłatę kwoty wyrównującej Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas do 29 lutego 2024 roku.

Według Anny Grabowskiej, regionalnej rzecznik ZUS na Warmii i Mazurach, podwyżka dotyczy tych osób, które według stanu na 1 stycznia 2024 roku mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym trwającym od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.