Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lidzbarku Warmińskim

Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lidzbarku Warmińskim

Pierwszego dnia marca, w całej Polsce, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Lidzbarku Warmińskim, ten doniosły dzień uczczono przez mszę świętą.

W tym malowniczym mieście na Warmii, ceremonie rozpoczęły się od mszy świętej. Liturgia odbyła się w kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła, a jej intencją byli bohaterscy Żołnierze Niezłomni. Po zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy przekroczyli bramy miejskiego cmentarza. Przy pomniku upamiętniającym „Poległych, pomordowanych i zamęczonym obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956″ delegacje samorządu, przedstawiciele formacji mundurowych, harcerze, młodzież szkolna czy członkowie stowarzyszeń patriotycznych złożyli kwiaty i zapalili znicze. Całości dopełniła salwa honorowa wystrzelona przez żołnierzy 9. warmińskiego pułku rozpoznawczego.

Ta szczególna pamięć dotyczy Żołnierzy Wyklętych. To miano przypisuje się partyzantom i opozycjonistom, którzy nie dopuszczali do siebie nowych porządków po zakończeniu II wojny światowej. Po roku 1945 Polska znalazła się pod panowaniem komunizmu. Ci, którym nowy reżim był obcy, dalej walczyli – często w ekstremalnie trudnych okolicznościach. Byli to głównie członkowie Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych grup antykomunistycznych.

Przez wiele lat, komunistyczne władze próbowały wymazać ich z pamięci narodu, marginalizując ich działania i nazywając bandytami. Dopiero po upadku komunizmu, mogła zaistnieć publiczna dyskusja o ich roli w historii Polski. Dzięki demokracji i otwarciu archiwów, informacje o Żołnierzach Wyklętych stały się dostępne dla szerszego grona odbiorców.