Program “Ciepłe Mieszkanie” – Ruszył nabór wniosków

Program “Ciepłe Mieszkanie” – Ruszył nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłosił nabór wniosków do priorytetowego programu “Ciepłe Mieszkanie” dla gmin. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zachęca osoby zainteresowane dofinansowaniem, zgłaszania chęci wzięcia udziału w programie do Urzędu Miasta.

Głównym celem programu “Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Wesprzeć ma poprzez dofinansowanie w wymianie źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych lokalach mieszkalnych. 

Gmina Lidzbark Warmiński, aby otrzymać dotację, musi przeprowadzić rozeznanie w terenie, na którego podstawie może złożyć wniosek o dofinansowanie na szacowaną ilość zaplanowanych inwestycji. Następnie po przyznaniu dotacji przez WFOŚiGW może przeprowadzić końcowy nabór beneficjentów.  

W ramach zbadania potrzeb mieszkańców Urząd Lidzbarka Warmińskiego przygotował deklaracje, określające chęć przystąpienia do programu. Wypełnione dostarczyć należy osobiście lub listownie do Urzędu Miasta do 15 listopada 2022 roku. 

Rozeznanie potrzeb pozwoli złożyć następnie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Rozstrzygnięty nabór dla gmin natomiast na przygotowanie naboru wniosków dla indywidualnych beneficjentów końcowych. 

Dofinansowanie skierowane jest do osób zamieszkujących budynki wielorodzinne, spełniających kryteria dochodowe określone w programie. Dotację otrzymać można m.in. na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup lub podłączenie do innego źródła ciepła. Ponadto zakup okien, drzwi, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania dokumentacji projektowej.