Analiza finansów Lidzbarka Warmińskiego z Burmistrzem Jackiem Wiśniowskim

Analiza finansów Lidzbarka Warmińskiego z Burmistrzem Jackiem Wiśniowskim

Spotkaliśmy się z Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, Jackiem Wiśniowskim, aby omówić finanse tego miasta. W trakcie jednego z najnowszych spotkań Rady Miejskiej, radni zdecydowali o emisji obligacji wartej 5,5 miliona złotych. W wyjaśnieniu podjętej decyzji podano, że głównym celem emisji jest zebranie funduszy na pokrycie przewidywanego deficytu oraz spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte wcześniej. Pytanie nasuwa się samo – czy decyzja ta oznacza, że kasie miejskiej brakuje gotówki?

Burmistrz Wiśniowski tłumaczy, że stwierdzenie o braku pieniędzy w kasę miejskiej jest nieco nadużyciem. Mimo wszystko, gmina dysponuje odpowiednimi środkami na swoje bieżące działania. Emisja obligacji była jednak konieczna, aby zapewnić ciągłość inwestycji i utrzymanie tempa rozwoju Lidzbarka Warmińskiego.

Podczas dyskusji pojawiło się pytanie dotyczące przyczyn niedostatecznej ilości funduszy na realizację planów inwestycyjnych w budżecie na rok 2023. Burmistrz przyznaje, że nie wszystkie aspekty są możliwe do przewidzenia podczas planowania budżetu. Miasto miało nadzieję na dodatkowe dochody z sprzedaży działek inwestycyjnych, jednak nie wszystkie znalazły chętnych do zakupu. Dodatkowo, w trakcie realizacji niektórych projektów okazało się, że zaplanowane fundusze nie wystarczą, ponieważ pojawiły się dodatkowe, niespodziewane wydatki.

Choć kilka działek nie udało się jeszcze sprzedać, burmistrz zapewnia, że suma zobowiązań nie jest tak wysoka, jak mogłoby się to wydawać. Na pierwszy rzut oka 5,5 mln złotych może wyglądać na dużą sumę, ale warto mieć na uwadze, że roczne dochody miasta w 2023 roku wyniosły 103,5 mln złotych i ta kwota systematycznie rośnie z roku na rok.