Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Lidzbarku Warmińskim

Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Lidzbarku Warmińskim

Począwszy od 15 października, który jest ustanowiony jako Międzynarodowy Dzień Białej Laski – symbolu niewidomych i osób o ograniczonej zdolności widzenia, Lidzbarskie Koło Polskiego Związku Niewidomych (PZN) zorganizowało specjalne spotkanie dla swoich członków. To wydarzenie odbyło się w dniu 18 października 2023 r., jako kontynuacja obchodów tego międzynarodowego dnia.

Wśród obecnych podczas tego spotkania znaleźli się zarówno reprezentanci Zarządu Lidzbarskiego Koła PZN, z prezes Danutą Wołosiewicz na czele, jak i honorowy gość – prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Marta Łożyńska.

Integralną częścią tej okolicznościowego zgromadzenia było uroczyste powitanie nowych członkiń nadzwyczajnych. W ten sposób do grona PZN dołączyły Panie: Teresa Buczel, Barbara Dawid oraz Michalina Kufieta. Reszta czasu upłynęła w atmosferze rodzinnej bliskości przy wspólnym stole, na którym nie brakowało różnorodnych przysmaków.