Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 513 między Lidzbarkiem Warmińskim a Wozławkami

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 513 między Lidzbarkiem Warmińskim a Wozławkami

Odbywa się intensywne przedsięwzięcie modernizacyjne drogi wojewódzkiej nr 513, która łączy Lidzbark Warmiński i Wozławki. Całość prac obejmuje odcinek długości około 20 km. Według wstępnych informacji od strony wykonawcy, obecny stopień zrealizowania prac wynosi już 30 proc.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie stoi na czele projektu polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513, prowadzącej z Lidzbarka Warmińskiego do Wozławek. Droga ta przebiega przez tereny województwa warmińsko-mazurskiego, przecinając powiat lidzbarski oraz bartoszycki. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych, droga miała szerokość 5,7 m i była w wyjątkowo złym stanie. Problem stanowiła zwłaszcza nawierzchnia, która była popękana i zdeformowana, co sprawiało, że występowały na niej liczne wyboje i ubytki.

Unibep to firma odpowiedzialna za modernizację drogi, którą zaczęła realizować od 30 marca 2022 roku. Całe przedsięwzięcie jest wycenione na 145 milionów złotych. Wykonawca poinformował, że do końca września 2023 roku udało się zrealizować około 30 proc. prac. Prace polegają na demontażu starej konstrukcji drogi oraz budowie nowej, głównie położonej w miejscu istniejącej trasy. Projekt jest realizowany etapami, skupiając się na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513.