Rekonstrukcja Bitwy pod Heilsbergiem

Rekonstrukcja Bitwy pod Heilsbergiem

Po dwuletniej przerwie w Lidzbarku Warmińskim odbyła się rekonstrukcja wydarzeń, mających miejsce 10 czerwca 1807 roku.  Bitwa pod Heilsbergiem to jedna z największych bitew napoleońskich, na terenie dzisiejszej Polski. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięli polscy rekonstruktorzy. 

W piątek, 10 czerwca do Lidzbarka Warmińskiego zjechali się pasjonaci epoki Neapolitańskiej, w tym rekonstruktorzy tego okresu. Zorganizowane wydarzenie miało przypomnieć o jednej z największych bitew tego czasu, która miała miejsce na “przedpolach” Lidzbarka Warmińskiego, zwanego dawniej Heilsbergiem. W tegorocznej rekonstrukcji, udział brały osoby zjeżdżające się z całej Polski. W ubiegłych latach spotkać można było także rekonstruktorów m.in. z Rosji, Litwy, Łotwy czy Czech. 

Wydarzenie rozpoczęto w piątek o godzinie 15:00  happeningiem pod Wysoką Bramą, który był symbolem zaproszenia na bitwę. Najwięcej atrakcji zaplanowanych było jednak na sobotę, kiedy można było odwiedzić jarmark, zwiedzić obóz historyczny i wziąć udział w animacjach oraz plenerze malarskim. O godzinie 12:00 pod Wysoką Bramą można było obejrzeć musztrę wojskową, a sama rekonstrukcja wydarzeń miała miejsce od godziny 15. Po głównej atrakcji uczestnicy zwiedzali obóz i zakończyli dzień ogniskiem oraz potańcówką.