Absolutorium dla burmistrza Jacka Wiśniowskiego

Absolutorium dla burmistrza Jacka Wiśniowskiego

Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego – Jackowi Wiśniowskiemu radni miejscy jednogłośnie udzielili absolutorium. Uznano przy tym prawidłowe wykonanie budżetu miasta w roku 2021. 

Ostatnia sesja Rady Miasta Lidzbark Warmiński, która odbyła się 30 maja, była powodem gratulacji dla burmistrza Lidzbarka Warmińskiego – Jacka Wiśniowskiego. Jednogłośnie, uzyskując 15 głosów, burmistrz uzyskał absolutorium. Dotyczyło ono oceny wykonania ubiegłorocznego, zaplanowanego budżetu miasta. 

Na sesji przedstawiono prezentację, która była zarazem raportem gminy, podsumowującym działania poszczególnych komórek urzędu miasta. Burmistrz przypomniał zarazem prowadzone inwestycje w ubiegłym roku. Nie obyło się bez podziękowań dla pracowników urzędu miasta oraz radnych, za zaufanie i dobrą współpracę, podkreślając, że jest to również ich zasługa. Uzyskanie absolutorium Jacka Wiśniowskiego również przyczyniło się do licznych gratulacji i wręczenia kwiatów. 

Ocena wykonania budżetu, poprzedzona była także analizą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała swoją opinię. W późniejszym czasie, dopiero radni mogli ocenić prawidłowość w wykonaniu budżetu Lidzbarka Warmińskiego. Sesja Rady Miasta Lidzbark Warmiński opierała się także na innych decyzjach, z których najistotniejszą było przeznaczenie środków w wysokości 25 tysięcy złotych na pomoc psychologiczną dla dzieci. Decyzja była uzasadniona, trudną sytuacją w jakiej znajdowali się uczniowie na nauce zdalnej oraz panującą wojną na Ukrainie.