Program Profilaktyki Psychologicznej dla Dzieci

Program Profilaktyki Psychologicznej dla Dzieci

Kilkanaście burzliwych i niepewnych miesięcy dla dzieci i młodzieży przynoszą odnotowania częstych problemów z natury psychologicznej. Młodzi ludzie częściej zmagają się z depresją, stanami lękowymi oraz uczuciem osamotnienia i odizolowania. Lidzbark Warmiński wprowadza program, mający na celu wspomaganie dzieci i młodzieży, aby zniwelować niepożądane skutki nauki zdalnej i izolacji. 

Dzieci i młodzież zostaną objęci profesjonalną opieką psychologa z inicjatywny Burmistrza Jacka Wiśniowskiego oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizowane spotkania, mają na celu pomoc w radzeniu sobie z emocjami, lękami i poczuciem osamotnienia wywołanych z powodu wprowadzanej nauki zdalnej. W ramach programu, planuję się zatrudnienie psychologa, który poprowadzi profesjonalne spotkania indywidualne oraz grupowe z młodymi osobami, zamieszkującymi Lidzbark Warmiński. Burmistrz Jacek Wiśniowski podkreśla, że to pomoc skierowana do młodych ludzi, aby nieść pomoc w najtrudniejszych chwilach.

Problemy pojawiające się u dzieci i młodzieży wynikają w dużej mierze z poczucia izolacji i osamotnienia. W Lidzbarskich szkołach przeprowadzono również ankiety, które ukierunkowują pracę psychologiczną w kierunku aktualnych potrzeb. Warto w przypadku pogorszenia się stanu psychologicznego wspierać młodych ludzi, aby czuli zewnętrzne wsparcie. W ciężkich dla wszystkich chwilach, może pomóc także skorzystanie z wsparcia specjalistów. Wprowadzony program Profilaktyki Psychologicznej dla Dzieci odrywa dla młodych mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego rolę kluczowego wsparcia i pomocy.