Drzewa Miejskie w Lidzbarku Warmińskim

Drzewa Miejskie w Lidzbarku Warmińskim

Drzewa w miastach to prawdziwy skarb, o którym zapominamy, budując kolejne drogi i bloki. Zieleń reguluje klimat i poprawia jakość powietrza, ale również chroni przed wysokimi temperaturami i podtopieniami. Niewątpliwie pełni także istotną funkcję w odbiorze atrakcyjności miejsca. Lidzbark Warmiński realizuję projekt „Od drzewa do miasta”, który ma celu zwiększenie świadomości mieszkańców na ekonomiczne korzyści utrzymywania drzew miejskich. 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego- Jacek Wiśniowski wraz z pełnomocnikiem ds. Zieleni i Gospodarki Przestrzennej- Elwirą Borkowską odbyli spotkanie z koordynatorem merytorycznym projektu, którym jest dr. Zbigniew Szkop z centrum UNEP/GRIO-Warszawa. Realizowany projekt „Od drzewa do miasta” ma na celu uświadomienie mieszkańcom o korzyściach płynących z posiadania terenów miejskich, na których mieszczą się drzewa. W tym celu wyznaczono 10 obszarów i obiektów, które posłużą jako modele do badań i analiz.

Do projektu dołączyło 5 miast mieszczących się w Polsce, na których zostaną przeprowadzone działania związane z projektem. Finansowanie działań możliwe jest dzięki pozyskanemu grantowi z Funduszy Norweskich. Realizacja kampanii lokalnych trwać będzie do czerwca 2023 roku w pięciu miastach: Lidzbarku Warmińskim, Rzeszowie, Miasteczku Śląskim, Szczytnie oraz Przasnyszu. Przyznany grant miastu dotyczy działań, prowadzonych przez NGO związanych z ochroną środowiska i ekosystemów. Koordynatorem projektu, który odpowiada za stronę organizacyjną oraz merytoryczną projektu jest Centrum UNEP/GRIO-Warszawa. Wraz z udzielającymi wsparcia geoinformacyjnego-Asplan Viak AS oraz Fundacją Veolia Polska, która wpiera miasta biorące udział w projekcie.