Fundusz na rzecz świadczenia wychowawczego 800+ zasilił konta rodziców, ZUS przelał ponad 562 mln zł

Fundusz na rzecz świadczenia wychowawczego 800+ zasilił konta rodziców, ZUS przelał ponad 562 mln zł

Program rządowy o nazwie „Rodzina 500 plus” zaszedł w kolejną fazę. W dniu 3 stycznia, profesor Gertruda Uścińska, szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowała o przekazaniu ponad 562 milionów złotych dla rodziców. Fundusze te są częścią drugiej transzy środków przewidzianych na świadczenie wychowawcze.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie od początku roku 2024, świadczenie wychowawcze „500 plus” zostało podniesione do kwoty 800 złotych. Zmiana ta była automatyczna i nie wymagała dodatkowych działań ze strony rodziców.

Pierwsza transza świadczenia w nowej, wyższej kwocie – 800 zł – została już wcześniej przelana na konta beneficjentów pod koniec grudnia 2023 roku. Łącznie ZUS przeznaczył na ten cel około 568 milionów złotych.

Pani Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, informuje o kolejnych planowanych płatnościach. W dniu 3 stycznia ZUS wypłacił 562 mln zł. Dzień później, 4 stycznia, przelewy wyniosły łącznie 561 mln zł. Kolejne środki, w tej samej wysokości, mają trafić do rodziców 8 stycznia. W cztery wyznaczone terminy w styczniu planowane są wypłaty o łącznej kwocie 2 mld 253 mln zł.

Program „Rodzina 500 plus” został zainicjowany 1 kwietnia 2016 roku. Głównym celem tego programu jest wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Od początku stycznia 2024 roku, kwota świadczenia wynosi już 800 zł na miesiąc per dziecko.