Wyrok w sprawie znieważenia i pobicia wójta Fabiana Andrukajtisa – Przedsiębiorca skazany na karę pozbawienia wolności

Wyrok w sprawie znieważenia i pobicia wójta Fabiana Andrukajtisa – Przedsiębiorca skazany na karę pozbawienia wolności

12 stycznia 2024 roku Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim wydał wyrok w sprawie przedsiębiorcy oskarżonego o znieważenie i pobicie wójta Gminy Lidzbark Warmiński, Fabiana Andrukajtis. Pomimo że prokurator wnioskował o mniejszą sankcję, oskarżony został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w wysokości 20 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

Proces, który rozpoczął się 23 listopada 2023 roku, dotyczył zarzutów stawianych przedsiębiorcy o znieważenie słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe i naruszenie nietykalności cielesnej wójta. Według sądu, oskarżony, po przewróceniu pokrzywdzonego, dwukrotnie uderzył go ręką w głowę. Jak wynika z aktu oskarżenia, Fabian Andrukajtis w momencie incydentu pełnił obowiązki służbowe jako funkcjonariusz publiczny.

Interesującym jest fakt, że prokurator, co stanowi rzadkość, wnioskował o łagodniejszą karę, niż ta ostatecznie wymierzona przez sąd. Proponował nałożenie jedynie grzywny na oskarżonego. Sąd jednak miał inną opinię na ten temat i orzekł karę więzienia w zawieszeniu.

Wójt Andrukajtis, który był w sprawie oskarżycielem posiłkowym, wyraził się po zakończeniu procesu: „Podczas procesu prokurator siedział obok mnie, a miałem wrażenie, że go nie ma, że muszę się bronić sam.” Orzeczenia sądu jednak nie skomentował.