Policyjne działania “Bezpieczna droga do szkoły”

Policyjne działania “Bezpieczna droga do szkoły”

Rok szkolny właśnie się rozpoczął, inicjując przy tym działania funkcjonariuszy, które zapewnić mają bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Czynności w ramach działań “Bezpieczna droga do szkoły”, opierać się będą na wzmożonych patrolach policji w okolicach szkół. 

Dbając o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, funkcjonariusze policji działali już przed zakończeniem wakacji. Policjanci ruchu drogowego weryfikowali bowiem oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w okolicach szkół i bezpośrednich dróg do nich. Wszystkie zaobserwowane braki i nieprawidłowości, skierowane zostać miały jako wniosek do zarządców dróg o ich pilne uzupełnienie bądź naprawę. 

W pierwszych tygodniach września zaplanowano również zwiększone patrole policji obok placówek oświatowych. Nadzorowane będą przejścia dla pieszych oraz sprawdzanie, jak kierujący samochodami wywiązują się z przepisów drogowych i obowiązków wobec pieszych. Ponadto wzmożone zostaną kontrole osób odwożących do placówek pociechy, względem trzeźwości i wyposażenia pojazdów. Praca funkcjonariuszy, polegać będzie także na zwróceniu uwagi względem przewożenia dzieci oraz stosowania pasów bezpieczeństwa.

Jak podaje Komenda Powiatowa w Lidzbarku Warmińskim, najmłodsi będą mogli liczyć także na pomoc przejścia przez jezdnię. Przypominają przy tym, że przepisy ruchu określają, że dziecko do ukończenia 7 roku życia, nie może samo pokonywać drogi. Musi się znaleźć bowiem pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat. Przepisy określają także pierwszeństwo dla pieszych, którzy wchodzą na oznakowane przejścia. Wyjątkiem jest przejazd tramwaju, podczas którego pieszy pierwszeństwo ma tylko w przypadku przebywania już na pasach. Warto przypomnieć, że mimo ustalonych przepisów, warto zachować szczególną ostrożność, przechodząc przez jezdnię. Zabrania się przy tym, wchodzenia pieszemu bezpośrednio przed jadący pojazd, również na pasach.