Jak przebiegała sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim?

Jak przebiegała sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim?

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbyła się w środę 24 maja, a burmistrz Jacek Wiśniowski ponownie otrzymał pełne poparcie za swoje działania. W swoim oświadczeniu powiedział, że w działaniach „Zmierzamy w dobrym kierunku”. Absolutorium, które jest aktem prawnym, zostało udzielone przez Radę Miejską na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Potwierdza ono prawidłowość działań finansowych wykonawczego organu, czyli burmistrza, w ubiegłym roku.

Sesja absolutoryjna jest jednym z najważniejszych wydarzeń, podczas którego radni wyrażają swoje zdanie na temat pracy burmistrza w minionym roku i oceniają, czy kierunek, w którym zmierza, jest korzystny dla miasta i jego mieszkańców. W tym przypadku nie było żadnych niespodzianek, ponieważ radni jednogłośnie poparli burmistrza, co oznacza, że nie mają żadnych zastrzeżeń dotyczących finansów, inwestycji i sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Dorota Michalak, pogratulowała burmistrzowi i życzyła mu wytrwałości w dalszej służbie dla miasta.

W podziękowaniu za udzielone absolutorium, burmistrz Jacek Wiśniowski podziękował wszystkim współpracownikom za ich codzienną ciężką pracę w urzędzie, która przyczyniła się do tego osiągnięcia. Dodał również, że udzielone absolutorium jest w rzeczywistości dla całego urzędu. Na koniec wyraził wdzięczność radnym za ich wsparcie i zaufanie.