Podsumowanie sukcesów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w roku ubiegłym

Podsumowanie sukcesów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w roku ubiegłym

W dniu 27 kwietnia, w murach Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odbyła się ceremonia podsumowująca dokonania Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego za miniony rok. To wydarzenie posłużyło nie tylko do uznania osiągnięć wybitnych zawodników, ale także do nagrodzenia młodych i pełnych obietnic talentów, które wprowadzają nowe elementy do polskiego strzelectwa sportowego.

Ta okazja przyciągnęła nie tylko renomowane postaci w kręgu strzelectwa, takie jak Katarzyna Orzechowska czy Maciej Kowalewicz, ale również młodszych, entuzjastycznych sportowców, którzy zyskują sympatię fanów swoją determinacją i zaangażowaniem. W gronie laureatów znalazły się Gabriela Leszczyńska i Maja Wilińska, uczennice Zespołu Szkół Zawodowych CKU w Ornecie, które reprezentują Sportowy Klub Strzelecki „Orneckie Smoki”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ornecie: Karol Tatol, Julia Chmiel i Maja Leszczyński, reprezentujący ten sam klub, zostali docenieni za swoje osiągnięcia w strzelectwie. Ich dedykacja i ciężka praca zaowocowały prawdziwym uznaniem. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli innych regionów. Kinga Dryzelenko, uczennica lidzbarskiej Jagiellonki, która reprezentuje Koło Strzeleckie LOK w Lidzbarku Warmińskim, została również uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem.

Nasza młodzież otrzymała z rąk zarządu W-MZSS fantastyczne statuetki oraz dyplomy pamiątkowe, które są wyrazem uznania dla ich wysiłku i poświęcenia na rzecz strzelectwa sportowego. Z całego serca gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy im dalszych triumfów na sportowej arenie. Niech ich determinacja i pasja stają się inspiracją dla przyszłych pokoleń sportowców w naszym regionie.