Tensometr – główny element przetwornika jako źródło sygnału pomiarowego

Tensometr – główny element przetwornika jako źródło sygnału pomiarowego

Tensometry, od blisko siedmiu dekad, są kluczowym elementem wykorzystywanym w procesach pomiaru wielkości mechanicznych za pomocą technik obróbki sygnału elektrycznego. Urządzenie zwane tensometrem to prawdziwe serce każdego przetwornika, będące zasobnikiem sygnałów pomiarowych. W skrócie, jest to odcinek przewodnika elektrycznego ułożony w formie tzw. drabinki pomiarowej.

Rola tensometrów w przetwarzaniu ciśnienia

Kiedy skupiamy się na tensometrach, istotne jest zrozumienie, że opór elektryczny przewodnika zależy od trzech kluczowych czynników:

  • długości przewodnika,

  • powierzchni jego przekroju poprzecznego,

  • rodzaju użytego materiału.

Tensometr może przekształcać odkształcenia mechaniczne w sygnał elektryczny, jeśli zapewni proporcjonalność (liniowość) między przyrostem oporu elektrycznego a przyrostem wydłużenia. Jest to zastosowanie, które ma kluczowe znaczenie dla przetworników wielkości mechanicznych.

Zastosowanie tensometrów

Omawiane urządzenia są wykorzystywane w wielu obszarach przemysłu i nie tylko. Wykonują wiele zadań, od analizy naprężeń powstających w elementach konstrukcji podczas pracy, przez analizę naprężeń własnych w konstrukcjach nieobciążonych, aż po budowę przetworników wielkości mechanicznych. W ostatnim z wymienionych zastosowań, elementy te są naklejane na materiał. Ważne jest, aby znane były parametry wytrzymałościowe tego materiału. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku zastosowania tensometrów w przetwornikach ciśnienia, ponieważ tensometry stanowią integralną część procesu pomiarowego.

Jakie tensometry wykorzystuje przetwornik ciśnienia?

Tensometry można stosować w różnych wielkościach – w zakresie od 0.6 do 150mm. Co istotne, przetwornik ciśnienia może też wykorzystywać tensometry o różnych kształtach: jedno-, dwu- lub trzyosiowe. Odmienne są też opory. Występują takie wartości, jak: 120, 350, 700 lub 1000 omów.

Tensometry, czyli kluczowe elementy przetworników, pełnią kluczowe role, jako źródła sygnału pomiarowego. Mają one szerokie zastosowanie, w tym kluczowe znaczenie dla przetworników ciśnienia, stając się niezastąpionym narzędziem w pomiarach naukowych i technicznych.