Dodatek węglowy – najważniejsze informacje

Dodatek węglowy – najważniejsze informacje

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego upoważnił Miejski Ośrodek Opieki Społecznej do realizacji zadania o dodatku węglowym.  Wnioski konieczne, aby otrzymać świadczenie, przyjmowane są do 30 listopada w siedzibie MOPS. Gospodarstwa domowe, w których palone jest węglem lub paliwami węglopochodnymi otrzymają 3 tys. zł.

Uchwała z dnia 5 sierpnia określa, że dodatek węglowy jest jednorazowym świadczeniem dla osób, które ogrzewają pomieszczenia mieszkalne węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającym minimum 85% węgla kamiennego. Jedynym koniecznym wymogiem, aby otrzymać dodatek węglowy, jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródła ogrzewania. Przyznanie środków nie podlega kryterium dochodowym. Ponadto otrzymają go również gospodarstwa, które zaopatrzyły się już w węgiel. Wypłata przyznanych pieniędzy odbywać się ma maksymalnie do 30 dni po złożonym wniosku. Możliwość ubiegania się o dodatek możliwa jest do 30 listopada 2022 roku. Działania mają na celu rekompensatę wysokich cen surowca na rynku poprzez wsparcie pieniężne, umożliwiające zmniejszenie wydatków związanych z zakupem węgla.  

W Lidzbarku Warmińskim przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o dodatek węglowy zajmował będzie się upoważniony przez Burmistrza – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rekompensując częściowo wzrost energii elektrycznej i gazu ziemnego, możliwe jest także złożenie do 31 października wniosku o dodatek osłonowy. Związany jest on z wysokim poziomem inflacji, co powiązane jest ze wzrostem cen towarów, jak również usług.