Podsumowanie rocznej pracy lidzbarskiej policji za rok 2023

Podsumowanie rocznej pracy lidzbarskiej policji za rok 2023

Wraz z nadejściem nowego roku, nadchodzi również moment na zreflektowanie się nad wydarzeniami ubiegłego roku. W ten środowy dzień, szef lokalnej policji w Lidzbarku Warmińskim podjął się zadania podsumowania działań swojej jednostki przez cały rok 2023. Na spotkanie zaproszono specjalnych gości i członków Komendy Powiatowej Policji z Lidzbarka Warmińskiego.

31 stycznia 2024 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, odbyło się uroczyste zebranie roczne. Tam w sali konferencyjnej, inspektor Przemysław Polechoński, Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim, spotkał się ze swoim zastępcą, podinspektorem Leszkiem Jankowskim, kadrą dowódczą średniego szczebla oraz gośćmi specjalnymi, którzy zostali zaproszeni na to spotkanie – są to przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, przyjaźnie nastawione służby mundurowe i Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim.

Podczas omówienia wyników minionego roku, inspektor Przemysław Polechoński zauważył spadek zarówno w ilości wykroczeń przeciwko mieniu, jak i liczbie wypadków drogowych oraz ogólnej liczbie przestępstw. W swoim przemówieniu, Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim wyraził swoją wdzięczność dla policjantów za ich do tej pory wykonaną służbę. Podziękował również zaproszonym gościom za doskonałą współpracę, która umożliwiła zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu lidzbarskiego na najwyższym możliwym poziomie.