Próba sprzedaży Krzyżowej Góry przez Urząd Skarbowy w Bartoszycach

Próba sprzedaży Krzyżowej Góry przez Urząd Skarbowy w Bartoszycach

Bartoszycki Urząd Skarbowy od pewnego czasu stara się zbyć na własność nieruchomość znaną jako Krzyżowa Góra, położoną w Lidzbarku. W niedawnym czasie odbyła się już trzecia próba przetargowa, co jest wynikiem procesu egzekucyjnego nad tym mieniem. Istotne jest to, że składa się ono z dwóch działek, położonych przy ulicy Olsztyńskiej.

Pierwszą z nich stanowi niezagospodarowany teren zalesiony (działka numer 48) o obszarze 110.230 m2, na którym obowiązuje ograniczenie dotyczące wycinania drzew – dozwolone są jedynie cięcia sanitarne i pielęgnacyjne. Druga działka natomiast (numer 12/18) o powierzchni 71.195 m2 posiada na swoim terenie obiekty niemieszkalne o sumarycznej powierzchni zabudowy 263,00 m2 i powierzchni użytkowej 221,85m2. Została przeznaczona do prowadzenia na niej działalności związanej z rekreacją i sportem. We wrześniu odbył się już trzeci przetarg na te dwie nieruchomości oferowane razem.

Estymowana wartość tych nieruchomości wynosi 6.984.000 złotych, jednak cena wywoławcza na trzecim przetargu wynosiła jedynie 65% tej wartości, co daje kwotę 4.539.600 zł (wadium: 698.400 zł). W poprzednim przetargu cena wyjściowa wyniosła 5.238.000 złotych, stanowiąc 75% szacowanej wartości nieruchomości.