Powstanie prototypowa ciepłownia przyszłości w Lidzbarku Warmińskim.

Powstanie prototypowa ciepłownia przyszłości w Lidzbarku Warmińskim.

W Lidzbarku Warmińskim do 2023 roku powstanie prototypowa ciepłownia przyszłości, o czym poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instalacja opierać się będzie przede wszystkim o odnawialne źródła energii i jest rządowym eksperymentem. 

Powstająca prototypowa ciepłownia przyszłości ma udowodnić hipotezę badawczą, opierającą się na zbudowaniu opłacalnego rynkowo systemu ciepłowniczego. Ma on w dużej mierze (co najmniej w 80%) dostarczać energię ze źródeł odnawialnych. Dr Remigiusz Kopczek-p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaznaczył, że w miejscu będą się splatały pomysły polskich przedsiębiorców i naukowców. Eksperyment ma udowodnić tezę istotną dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. 

Zakładana koncepcja ciepłowni wykorzystywać ma pompy ciepła, jak i trójstopniowe magazynowanie ciepła. W tym celu powstaną dwa magazyny sezonowe, które będą ładowane latem w 100% z odnawialnych źródeł ciepła. Ma to pomóc w odejściu od spalania paliw kopalnych i biomasy. Budową ciepłowni, zająć się ma przedsiębiorstwo Euros Energy, o czym poinformowało NCBR. Przedsięwzięcie jest inicjatywą wspierającą realizację strategii Zielonego Ładu i jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego.