Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji „Powrót do zdrowia – Powrót do pracy”

Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji „Powrót do zdrowia – Powrót do pracy”

Gmina Lidzbark Warmiński bierze udział w projekcie „Powrót do zdrowia – Powrót do pracy”. Pomoc dotyczy osób, których stan zdrowia się pogorszył i nie są w stanie pracować w dotychczasowym zawodzie lub niepracujących niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest przez PFRON współpracujące z ZUS i CIOP, a udział jest bezpłatny. 

„Powrót do zdrowia – Powrót do pracy”

Projekt ma na celu aktywizację osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu, lub z niepełnosprawnością wrodzoną, jak i nabytą. Dotyczy osób, które nie są w stanie pracować na dotychczasowym stanowisku lub jeszcze niepracujących z powodu niezdobycia kwalifikacji i aspektów zdrowotnych.  Kompleksowa bezpłatna rehabilitacja obejmuje model medyczny, zawodowy oraz psychospołeczny. Pozwoli to, na zbadanie możliwości uczestników projektu oraz doradztwo skupiające się na aktualnych potrzebach. Przekwalifikowanie to szansa na uzyskanie nowych, niezbędnych kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy, adekwatnych do zainteresowań oraz przede wszystkim stanu zdrowia. Najważniejsze wartości. jakie oferują organizatorzy to:

  • Wybór i nauka zawodu,
  • znalezienie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  • poprawa stanu zdrowia,
  • wiara we własne możliwości oraz wyższa samoocena. 

Liczba osób niepełnosprawnych na rynku pracy rośnie każdego dnia. Możliwości rozwoju i przekwalifikowania pozwalają przede wszystkim udowodnić, że mimo przeciwności losu istnieje szansa na rozwój zawodowy. Udział w działaniach projektu “Powrót do zdrowia – Powrót do pracy” to perspektywa dla osób, które myślały o zmianie zawodu ze względu na swój stan zdrowia, który nie pozwala wykonywać dotychczasowej pracy. Uczestnictwo nie wyklucza także osób, które nie wykonywały żadnej pracy zawodowej. Główną rolę kompleksowej rehabilitacji odgrywa szczególnie moduł, pozwalający wybrać ścieżkę swojej kariery zawodowej.